Soutěžní řád králičího hopu pro ČR je možné shlédnou zde: https://klubkralicihop.webnode.cz/soutezni-rad-kraliciho-hopu/

  Co je to?

 Králičí hop je volno časová a sportovní aktivita, která vznikla koncem sedmdesátých let ve Švédsku, kde byly pořádány první závody. Nejdříve se soutěžilo podle pravidel stejných jako při parkůru koní, ale v současnosti se již pravidla upravila pro potřeby králíků. Králíky tento sport velice baví, což je vlastně vidět i na jejich výkonech a světových rekordech. Rekord ve skoku do výšky je 99, 5cm a do dálky neuvěřitelné 3 metry.

V česku tento sport můžeme shlédnout jako předváděcí akce při výstavách drobného zvířectva, ale také jako zábavný doprovod při oslavách velikonočních svátků.

Tento sport se stává stále více populární, ať už v kolébce jeho původu, na skandinávském poloostrově (Švédsko, Norsko, Dánsko), ale také v jiných částech světa (Anglie, Amerika, Německo, Švýcarsko).

Dnes v zemích, kde již mají daná přesná pravidla existují čtyři druhy soutěží: skok do výšky, skok do dálky, rovná dráha (liga) a parkůrová dráha (kroket). Existuje ještě několik dalších neoficiálních soutěží, jako např. duel, kdy jsou vedle sebe postaveny dvě stejné rovné řady a králík ji musí překonat v rychlejším čase než soupeř a samozřejmě s menším počtem shozených překážek.  

Autor: Adam Silbrník

Kategorie Králičího Hop

Králičí Hop se dělí do čtyř kategorií: rovinná dráha, parkur, skok daleký a skok vysoký. Rovinná dráha a parkur mají čtyři výkonnostní kategorie s různými vzdálenostmi mezi překážkami, počtem překážek a různou maximální výškou.

Rovinná dráha:

Rovinná dráha je řada překážek, mezi kterými jsou rozestupy podle výkonnostní kategorie. Soutěží se ve čtyřech výkonnostních kategoriích - lehká, střední, těžká a elitní. O konečném pořadí rozhoduje počet shozených latěk a v případě rovnosti shození lepší čas.

Parkur:

Parkur je dráhou podobný parkuru pro koně. Oproti rovinné dráze si závodník musí zapamatovattrasu parkuru a králíka dobře vést. To již vyžaduje větší zkušenosti závodníka i králíka. Systém hodnocení je stejný jako u rovinné dráhy.

Skok vysoký:

U skoku vysokého má králík na překonaní skoku 3 pokusy v časovém limitu 2 minut. Počáteční výška je minimálně 40 cm. Králík může skok překonávat z obou stran. Zvyšuje se o 5 cm.

Skok daleký:

Na překonání skoku dalekého má králík 3 pokusy během 2 minut. Počáteční délka je minimálně 40 cm. Do 1 metru se zvyšuje o 20 cm, do 2 metrů o 10 cm a od 2 metrů až do konce o 5 cm.

 

Autor: Adam Silbrník

 Něco málo z historie

Historie Králičího hop

- Králičí hop vznikl v roce 1970 ve Švédsku i s pravidly, které byly zezačátku podobné jako pravidla parkurového skákání. Zatím nebyl tento sport moc rozšířený.

- V roce 1987 se uskutečnilo první švédské národní mistrovství ve Stockholmu. Popularita tohoto sportu rychle narůstala, a proto byly zakládány nové kluby.

- V roce 1990 začala popularita králičího hop narůstat i v Norsku. Norská pravidla se sjednotila s pravidly švédskými a došlo k rozvoji nových klubů.

- V roce 1993 v Dánsku začali pořádat první soutěže a popularita v tomto regionu narůstá.

- V roce 1994 byl ve Švédsku vytvořen trvalý soubor pravidel pro šampionát.

- V roce 1995 začal v Anglii králičí hop. Pomalu byly zakládány kluby a pravidla pro soutěže.

- Na konci roku 1999 se ve čtyřech severských zemích (Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko) rozhodli pro vytvoření předpisů, aby byli co nejpodobnější pravidla. Později byla pravidla ještě upravena.

- Do Německa se tento sport rozšířil okolo roku 2000. Začali zakládat své vlastní kluby a inspirovali se dánskými pravidly.

- V roce 2001 byly v Americe vytvořeny pravidla ve spolupráci s Dány.

- V roce 2007 se tento sport rozšířil i do Japonska spolu s pravidly.

Autor: Matěj Znamínko

 

Sponzor Králičího hopu Poděbrady

https://klubkralicihop.webnode.cz/ - oficiální stránky Klubu Králičí hop ČR

https://www.kralici.cz/ - plno rad o chovu králíků

https://obchod.kralici.cz/ - eshop, kde seženete vše pro králíky

Kontakt

Adam Silbrník - Králičí hop Poděbrady +420 602 221 429 hop.podebrady@gmail.com